EQUS Talent Academy: korte films van eigen productie

EQUS herinvesteert een gedeelte van haar winst in haar eigen Academy die tot doel heeft om jonge makers een kans te bieden en om de kunst van de korte film te behouden.

EQUS Talent Academy is de plek waar EQUS haar korte fictie filmproducties maakt.  Naast de primaire uitgangspunten van de Academy; originaliteit, creativiteit en passie, werken we bij de Academy producties altijd met een mix van ervaren én minder ervaren filmmakers. Zo hopen wij een mooie kruisbestuiving te creëren tussen beide werelden en zijn we tegelijkertijd een kweekvijver voor nieuw talent.

Per jaar maakt EQUS 2 à 3 korte fictie films. Iedereen kan een script ter verfilming voorleggen. Het script wordt door onze script-commissie beoordeeld op artistieke waarde en productionele haalbaarheid. Indien besloten wordt een script te verfilmen zal EQUS zich inzetten voor funding en zal het productieproces begeleiden. De inzet van de initiatiefnemer is onontbeerlijk voor het slagen van de productie. Distributie van de film geschiedt middels de vele filmfestivals wereldwijd.

Heb jij een origineel script voor een korte film en wil je dat EQUS je helpt? Stuur dan je script en synopsis naar info@equsfilm.com