IT’S A NEW DAY

IT’S A NEW DAY

Met veel plezier kondigen we vandaag onze naamsverandering aan; IFAN COMPANY wordt EQUS FILM. We blijven hetzelfde ongewone film bedrijf, maar in een nieuw jasje. We behouden onze profit for purpose structuur, waarbij we commerciële content maken voor bedrijven en waar we de winst herinvesteren in de maak van korte films met nieuw talent. Maar we gaan de koers iets aanpassen. Voor de oplettende kijker maakten we al voornamelijk films voor bedrijven die de wereld een beetje beter maakten en dat blijft voortaan het enige pad wat we bewandelen. Want zo’n krachtig middel als beeld willen we ten goede benutten.

En waarom de naam Equs? Equus is de Latijnse naam voor een zebra, die al een lange tijd ons beeldmerk is. En als je EQ en US samenvoegt dan heb je meteen twee van onze kernwaarden te pakken, we doen dingen op intuitie en met elkaar. En dat je de zebra kan zien als een ongewoon paard in een party-outfit, is alleen maar een plus. 

IT’S A NEW DAY

We are happy to announce our name change today; IFAN COMPANY becomes EQUS FILM. We remain the same unusual film company, but in a new jacket . We hold on to our profit-for-purpose structure, where we create commercial content for companies and reinvest our profit in the making of short films with new talent. But we are going to adjust the course slightly. For the observant viewer, we mainly made films for companies that made the world a little better and that will remain the only path we take from now on. Because we only want to use such a powerful tool as an moving images for the better.

And why the name Equs? Equus is the Latin name for a zebra, which has been our logo for a long time. And when you merge EQ and US, you immediately find two of our core values, we do things on intuition and together. The fact that the zebra looks like an unusual horse in a party outfit is only for the better.